Voor chronische pijnpatiënten

Lid worden van Algea is iets voor jou als …

... je chronische pijn hebt, welke ook de oorzaak ervan is

... je van medische professionals meer te weten wil komen over de medische en psycho-sociale aspecten en behandelingen van

    chronische pijn                       

... je nieuwe ideeën wil opdoen voor het beter omgaan met je chronische pijn

... je ervaringen wil uitwisselen en zomaar gezellig wil samenzijn met mensen die ook chronische pijn hebben

... je leuke activiteiten en uitstappen wil maken, aangepast aan je beperkingen

... je door je lidmaatschap van Algea de stem van de Vlaamse Pijnliga wil versterken om de maatschappelijke belangen van 

    chronische pijn pijnpatiënten beter te behartigen bij de overheden.

Wil je lid worden?

Vul dan onderstaande gegevens in en stort je lidgeld voor 2020 op Belfius rekeningnummer BE85 0689 3611 5806. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 15 Euro voor gewone leden en 35 Euro voor steunende leden.
Als lid heeft je partner of mantelzorger/begeleider ook steeds toegang tot alle activiteiten van Algea.